Întrebări frecvente


Comenzile pot fi achitate în momentul livrării?

Comenzile pot fi achitate în momentul livrării?
- În acest moment, comenzile pot fi achitate în 19 zile calendaristice din momentul emiterii facturii.

Ce fac dacă primesc SMS/e-mail de comandă reținută?

Ultima actualizare: 06 noi 2019
Credit Check
- Credit check înseamnă verificarea tuturor comenzilor plasate de către Reprezentanți (prin internet, IVR) pentru a stabili corespunderea lor la termenele de achitare a facturilor anterioare și limitele maxime de credit curente.

Comenzile care corespund tuturor cerințelor AVON se facturează automat, iar cele care din anumite motive, nu corespund cerințelor sunt oprite pentru a fi verificate individual. Verificarea și deblocarea comenzilor din credit check se va face de către Departamentul Customer Service fără implicarea ASM.

Pentru activitatea de credit check, va rugăm să trimiteți dovezile de plată numai pe adresa de email repsmoldova@avon.com sau pe WhatsApp la numărul 060 73-17-17. În zilele de Opus se vor înregistra dovezile de plată primite până la ora 18:30, cele recepționate după această oră vor fi înregistrate a doua zi. Dovezile de plată transmise către alte adrese de email nu vor mai fi luate în considerare

Reprezentantul va fi informat despre comanda reținută/deblocată/anulată prin mesaj direct către adresa electronică de e-mail indicată la înregistrare.

Tipurile de mesaje:
  • Comanda dumneavoastră a fost reținută
  • Comanda dumneavoastră a fost deblobată
  • Comanda dumneavoastră a fost anulată

 

Motivele pentru care comenzile sunt reținute în credit check pot fi urmatoarele:
  • #1 Balanța unui Reprezentant are înregistrată o sumă restantă mai mare de 0 lei ( factura anterioară / rest de plată a unei facturi anterioare expirate)
  • #2 Limita de credit a unui cont este depășită o data cu comanda aflată în credit check
  • #3 Reprezentanții care au contul blocat din următoarele motive: la cererea Reprezentantului, la cererea ASM, pentru lipsa Fișei de înscriere/ buletin de identitate
  • #4 Reprezentanții care au intrat în Bad Debt ( rău platnic), ale căror facturi nu au fost achitate în termenele specificate
  • #5 Reprezentanții care au contul blocat din motiv de inactivitate mai mult de 9 campanii consecutive
Pentru fiecare motiv de reținere a comenzii Reprezentantul va primi 2 mesaje:
  • Mesaj 1 despre motivul reținerii comenzii
  • Mesaj 2 despre deblocarea sau anularea comenzii
Exemple de mesaje:

1. Dragă Reprezentant,
Comanda cu numarul XXX757575, din Campania 16-2018, plasată în 01-01-2016, a fost reținută din cauza datoriilor cu termen de plată expirat din balanță.
Pentru a debloca această comandă te rugăm să achiți suma expirată. După transferul acestei sume în balanța personală vei primi notificare referitoare la statutul comenzii.
Pentru detalii suplimentare te rugăm să contactezi departamentul de Relații Clienți la numărul de telefon: 022-267676 sau trimite un e-mail la adresa: RepsMoldova@avon.com

2. Comanda cu numarul XXX797979, a fost deblocată și urmează să fie facturată.

3. Comanda cu numarul XXX747474,din Campania 2016-16, plasată în 01-01-2016, a fost anulată.

Precizări pentru deblocarea comenzilor din credit check:

Pentru plățile efectuate la Victoriabank, Fincombank, MAIB, MICB, OSMP, MMPS, Pay Master ( Run Pay ) până la ora 17:00 nu este necesară dovada de plata trimisă prin fax, plățile sunt vizualizate de către operatorii din Customer Service și comenzile pot fi deblocate.

Comenzile blocate pentru rest de plată în balanță:

Pentru comenzile cu rest de plată în balanță până în 29,99 Lei comanda se deblochează de către Customer Service, la fel și pentru depășiri până în maximum 50 de Lei.
În cazul în care un Reprezentant are o comandă integrală neachitată și plasează o nouă comandă, aceasta nu se va elibera din credit check, decât după achitarea integrală a contravalorii comenzii restante.

Comenzile blocate pentru depaşirea Limitei de credit:

Dacă anterioarele comenzi sunt plătite și comanda curentă depășește creditul acordat, se eliberează comanda pe baza dovezii de plată a sumei egală cu diferența dintre valoarea comenzii și valoarea creditului. Dovada plății în acest caz înseamnă plata intrată în balanța reprezentantului sau chitanța trimisă pe fax.

Dacă creditul format din 2 comenzi este depășit, comanda nouă + comanda anterioarp aflate în termen, se adună cele 2 comenzi (valoare broșură) și suma care depășește creditul se plătește în avans. Comanda se eliberează din credit check dacă s-a facut dovada plății sumei ce depășește creditul sau dacă s-a făcut dovada plății comenzii anterioare și bineînțeles comanda actuală nu depășește creditul acordat. Dovada plății în acest caz înseamnă plata intrată în balanța Reprezentantului sau chitanța transmisă pe fax.

Comenzile blocate pentru motivul rău platnic (Bad Debt):

Aceste comenzi se eliberează din credit check doar dacă Departamentul Credit&Collection deblochează contul Reprezentantului respectiv, în timp util, la prezentarea cererii de deblocare completată și semnată de către Reprezentant și fișa de înscriere însoțită de o copie a buletinului de identitate.

Comenzile oprite din cauza contului blocat de către Reprezentant se vor anula pâna în momentul în care Reprezentantul va depune personal cererea de deblocare a contului său, care va fi însoțită de o copie a buletinului de identitate.

Reguli de comandare produse

Ultima actualizare: 05 noi 2019
1. Ofertele cu produse la 1 Leu

A. Când la 1 Leu este un singur cod, produsul la 1 Leu nu se comandă, el se livreaza automat la îndeplinirea condiției ofertei. Acel produs este disponibil în Broșura și la preț standard și are codul vizualizat. De aceea, produsele la 1 Leu comandate (cod trecut în comandă) vor fi livrate la preț standard.

Exemplu oferta "Comandă apa de parfum Little Black Dress și primești loțiunea de corp LBD cu 1 Leu. Loțiunea de corp este disponibilă și la preț standard":

√ clientul comandă 1 apă de parfum, primește apa de parfum + loțiunea de corp la 1 Leu
√ clientul comandă 1 apă de parfum și 1 loțiune, acesta primește apa de parfum + 1 loțiune la 1 Leu + 1 loțiune la preț standard
√ clientul comandă 1 apă de parfum și 2 loțiuni, acesta primește 1 apă de parfum, 1 loțiune la 1 Leu și 2 loțiuni la preț standard
√ clientul comandă 2 ape de parfum și 1 loțiune, acesta primește 2 ape de parfum + 2 loțiuni la 1 Leu + 1 loțiune la preț standard

B. Când produsul la 1 Leu este la alegere, se trece în comandă codul produsului dorit

Livrarea produsului oferit cadou se poate realiza doar dacă se bifează în comanda codul acestuia. Dacă în această ofertă intră mai multe produse, se va factura la 1 Leu produsul cu valoarea cea mai mare.

Exemplu oferta "Comandă apa de parfum Little Black Dress și îți poți alege cu 1 Leu loțiunea sau deodorantul. Loțiunea și deodorantul sunt disponibile și la preț standard."

√ comandă 1 apă de parfum și adaugă codul pentru loțiune, primește apa de parfum + loțiunea la 1 Leu
√ clientul comandă 1 apă de parfum și adauga 1 loțiune și 1 deodorant, primește 1 apă de parfum, iar loțiunea cu 1 Leu și deodorantul cu preț (în mod aleatoriu)
√ clientul comandă 2 ape de parfum și 1 loțiune, primește 2 ape de parfum și loțiunea cu 1 Leu
√ clientul comandă 2 ape de parfum, 1 loțiune și un deodorant, primește 2 ape de parfum, loțiunea cu 1 Leu și deodorantul cu 1 Leu.

2. Ofertele cu produse condiționate

A. "Comandă produse din Broșură în valoare de 50 Lei și primesti produsul x cu numai 20 Lei (cu excepția produsului x). Produsul este disponibil la preț standard."
În acest caz condiția de vânzare exclude produsul condiționat. Dacă comanda include produsul condiționat și este comandat și încă unul la preț standard, acesta nu se ia in calcul la condiția de vânzare de 50 Lei. Clientul poate beneficia de această ofertă ori de cate ori îndeplinește condiția de vânzare de 50 Lei.

B. "Fiecare din produsele A, B, C cu numai 20 Lei, la comandarea de produse din Broșura în valoare de 50 Lei (cu excepția acestor trei produse). Poți comanda unul din cele 3 produse la preț special, ori de câte ori îndeplinești condiția ofertei"
Și în acest caz, condiția de vânzare exclude produsele condiționate. Dacă se comandă produsele condiționate la preț standard, acestea nu se iau în calcul la condiția de vânzare de 50 Lei. Clientul poate beneficia de această ofertă ori de câte ori îndeplinește condiția de vânzare de 50 Lei.

! Ofertele condiționate din Broșură se aplica doar în cazul în care condiția este îndeplinită în aceeași comandă. Produsele vor beneficia 15% sau 25% discount, în funcție de segmentul din care faci parte.

3. Oferte 1 cu..., 2 cu..., 3 cu...

"Comanda 1 cu 10,99 Lei, 2 cu 17 Lei, 3 cu 21 Lei. Oferta este valabilă pentru produsele de la paginile 92-93"
La comandarea a mai multor produse decât 3, oferta se grupează astfel încât prețul final să fie în favoarea clientului. Spre exemplu, când clientul comandă 4 bucați, se adună oferta de 3 bucăți + oferta pentru 1 bucată = 31,99 Lei, nu oferta pentru 2 bucăți x2 = 34 Lei.

Produsele vor avea discount aferent comenzii.

4. Alege și combină

Ex: Oricare 2 arome cu 130 Lei. * Oferta valabilă pentru oricare 2 arome de la paginile 3-9.

Produsele sunt disponibile și la preț standard de 75 Lei.

Dacă vei comanda 2 arome, le vei primi cu 130 Lei.
Dacă vei comanda 3 arome, vei primi 2 cu 130 Lei și pe a 3-a cu 75 Lei.

Produsele vor avea discount aferent comenzii.

5. Reguli de comandare a produselor DEMO

Se pot comanda toate produsele DEMO într-o singură comandă.
Atunci când sunt mai multe nuanțe ale unui produs într-o ofertă DEMO, se pot comanda toate nuanțele. Produsele nu beneficiază de discount.

6. Reguli de comandare a produselor din categoria “Vă recomandăm”

Se pot comanda toate produsele, într-un număr nelimitat.
Produsele nu beneficiază de discount.

 

Cum se emit penalitățile pentru întârzierea plății?

Ultima actualizare: 06 noi 2019
Cum se emit penalitățile pentru întârzierea plății?
Factura se consideră achitată la data transferării contravalorii acesteia în balanța Reprezentantului. Termenul de plată menționat pe factură reprezintă data maximă la care suma platită este necesar să fie transferată în balanță.

√ prima penalitate de 30 Lei se aplică în a 3 zi de la termenul de plată

√ penalitatea de 60 Lei se aplică în a 24 zi de la termenul de plată

Cum pot verifica disponibilitatea produselor în stoc?

Ultima actualizare: 06 noi 2019
Cum pot verifica disponibilitatea produselor în stoc?
În momentul plasării comenzii, în dreptul fiecărui produs va fi afișată o etichetă care te va informa cu privire la disponibilitatea acestuia in stoc.
 

Bulina verde semnifică că produsul este disponibil în stoc

 

Bulina galbenă semnifică că produsul are un stoc limitat

 

Bulina roșie semnifică că produsul nu este în stoc în momentul comandării

 

Bulina gri semnifică că produsul nu se mai produce, nu mai este la vânzare

Menționăm că există posibilitatea ca situația stocului să se modifice din momentul plasării comenzii până în momentul facturării. Produsele nu sunt rezervate în depozit în urma comandării acestora de către un Reprezentant.

Precizăm că valoarea de comandă afișată în pasul 4, poate suferi modificări, ceea ce poate afecta discount-ul final al comenzii.

Un produs nedisponibil în stoc rămas în așteptare pe cont nu se consideră a fi rezervat pentru Reprezentantul în cauză.

Mesajele afișate pe factură cu privire la un produs nedisponibil în stoc pot fi următoarele:

"Produsul nu este disponibil, va fi expediat automat" - pentru produsul/premiul care rămâne în așteptare pe cont, urmând a fi expediat la următoarea factură emisă după realimentarea stocului

"Neexistent in stoc, nu comandati"- pentru produsul pentru care nu se va mai realimenta stocul o anumită perioadă și care nu mai figurează în așteptare pe contul de Reprezentant

Care este termenul de valabilitate al produselor Avon?

Ultima actualizare: 12 noiembrie 2019
Care este termenul de valabilitate al produselor Avon?
Toate produsele Avon au o durabilitate mai mare de 30 de luni. Data inscripționată pe ambalajul produselor Avon reprezintă data fabricării. Pentru aceste produse, indicarea datei minime de durabilitate pe ambalaj sau etichetă nu este obligatorie (conform art.19, alineat (1), punct (c) din Regulamentul (CE) nr.1223/2009 al parlamentului European și al Consiliului, privind produsele cosmetice). După deschidere/desigilare termenul de valabilitate este indicat prin simbolul din dreapta.

Simbolul tubului deschis“XX”M - indică numărul lunilor în care se poate folosi produsul după ce a fost deschis, dacă produsul a fost ținut în condiții normale și nu a fost expus unor condiții extreme (de ex: temperaturi foarte ridicate sau foarte joase).

Ce fac dacă am primit coletul și îmi lipsește un produs facturat?

Ultima actualizare: 13 noiembrie 2019
Ce fac dacă am primit coletul și îmi lipsește un produs facturat?

Te rugăm să verifici conținutul coletului și să compari cu factura. În cazul în care există produse facturate cu preț, dar nelivrate, trimite-ne sesizarea ta în maximum 5 zile lucrătoare din momentul recepționării coletului. Ne poți semnala lipsa - telefonic sau prin email:

√ Apeleaza Call Center la numarul 022 26-76-76

√ Trimite un email la adresa repsmoldova@avon.com sau din secțiunea Contactează-ne a paginii de Reprezentant care să conțină datele de mai jos

√ Descarcă formularul disponibil în contul de Reprezentant, secțiunea Servicii Clienti și îl trimite la adresa de email: repsmoldova@avon.com

Este important ca mesajul să fie trimis de pe adresa de email din baza de date și să conțină următoarele informații: număr de Reprezentant, numărul facturii, codul produsului lipsă, cantitatea și dacă îl mai dorești sau nu?

În termen de 3 zile lucrătoare produsele lipsa se vor procesa, iar în momentul înregistrării, va fi scăzută din cont contravaloarea acestora, urmând ca în cazul în care alegi să le primești la următoarea comandă, produsele să fie disponibile la acelasi preț și discount.

Ce fac dacă vreau să mă retrag din Avon?

Ultima actualizare: 13 noiembrie 2019
Ce fac dacă vreau să mă retrag din Avon?

Dacă ai hotărât să întrerupi pentru o scurtă perioadă activitatea de Reprezentant Avon sau în cazul în care vrei să te retragi definitiv te rugăm să ne trimiți o cerere scrisă de blocare a contului. Este nevoie ca în cererea ta să precizezi următoarele: numărul de Reprezentant sau numele complet și adresa din buletin și motivul pentru care dorești blocarea temporară sau permanentă a contului.

Cererea o poți trimite fie din secțiunea Contactează-ne a paginii tale de Reprezentant fie pe email la adresa: repsmoldova@avon.com, iar contul va fi blocat în maximum 24 de ore lucrătoare de la primirea ei.

Ce reprezintă simbolurile de pe produse?

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2019
Ce reprezintă simbolurile de pe produse?
Simbolul tubului deschis“XX”M indica numarul lunilor in care se poate folosi produsul dupa ce a fost deschis

Simbolul tubului deschis“XX”M - indică numărul lunilor în care se poate folosi produsul după ce a fost deschis, dacă produsul a fost ținut în condiții normale și nu a fost expus unor condiții extreme (ex: temperaturi foarte ridicate sau foarte joase).

Simbolul citeste cu atentie modul de folosire” width=

Simbolul ”Citește cu atenție modul de folosire” - înainte de aplicarea/folosirea produsului, este necesară citirea cu atenție a instrucțiunilor de utilizare

Simbolul Standartului EUROPEAN EU si Simbolul Ambalaj reciclabil” width=

Simbolul standartului EUROPEAN “EU” - simbolul garantează faptul că produsul este fabricat în conformitate cu normele Uniunii Europene.

Simbolul “Ambalaj reciclabil” - produsul aparține unui sistem integrat de gestiune pentru recuperare a ambalajelor pentru a le recicla. Acest proces este finanțat de propriile mărci.

De ce un produs nu este disponibil în stoc?

Ultima actualizare: 15 noiembrie 2019
De ce un produs nu este disponibil în stoc?

Cauzele majore care generează nedisponibilitatea produselor în stoc sunt de două tipuri:

Cererea mai mare decât estimările inițiale care poate proveni din atractivitatea ofertelor și programelor

Întârzieri de producție sau de livrare ale furnizorilor externi, tipul de transport (terestru, aerian, marin) sau condițiile meteorologice nefavorabile

Durata medie de aprovizionare a stocului pentru produsele cosmetice este de aproximativ 5 zile lucrătoare, iar pentru produsele non-cosmetice aceasta depinde în mod direct de producția și recepția mărfii. Aceste termene pot suferi modificări în situații de forță majoră.

De ce anumite produse nu se mai regăsesc în oferta Avon?

Ultima actualizare: 15 noiembrie 2019
De ce anumite produse nu se mai regăsesc în oferta Avon?

Oferta Avon este îmbunătățită în mod constant, astfel încât să oferim Clienților noștri cele mai bune produse, cu beneficii potrivite nevoilor lor și care să țină pasul cu cele mai noi tehnologii în domeniu.

Datorită numărului mare de produse pe care le lansăm în mod constant este imposibil să pastrăm în continuare toate produsele în portofoliul nostru. Acesta este motivul pentru care la un moment dat anumite produse nu mai există.